Blog

Na této stránce naleznete aktuality ze světa učetnictví a daní, důležité termíny jako jsou například termíny pro podání daňových přiznání.
Daňové novinky 2023
Daňové novinky 2023
Daňové novinky pro rok 2023 Přehled nejdůležitějších daňových novinek letošního roku: 1. DPH Zvýšení obratu k DPH – od 1.1.2023 se zvýšil limit pro registraci k DPH z 1 mil na 2 mil Kč. Změny ve lhůtách pro kontrolní hlášení – prodlužuje se lhůta pro reakci na výzvu kontrolního hlášení pro držitelé datových schránek na...
Cestovní náhrady od 20.8.2022
Cestovní náhrady od 20.8.2022
Cestovní náhrady – změna sazeb stravného od 20.8.2022 Sazby tuzemského stravného pro letošní rok upravuje vyhláška 511/2021 Sb. Od 1.1. do 19.8.2022 jsou pro podnikatelskou sféru stanoveny takto: 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18...
Dobrovolná registrace k DPH – jak se stát plátcem DPH?
11Kvědvorakova
Dobrovolná registrace k DPH – jak se stát plátcem DPH?
Plátcem DPH se stanete, pokud překročíte obrat za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč. V současné době Ministerstvo financí připravilo návrh pro zvýšení limitu ročního obratu pro registraci k DPH na 2 000 000 Kč s účinností od 1.1.2023. Na základě vlastního rozhodnutí se můžete stát dobrovolným plátcem DPH, a to i v případě, že obratem...
Stravenkový paušál – zaměstnanecký benefit
Stravenkový paušál – zaměstnanecký benefit
Jak na stravenkový paušál jako atraktivní zaměstnanecký benefit? Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům poskytnout stravování ve třech formách: stravování ve vlastním stravovacím zařízení, poskytnutí nepeněžního příspěvku neboli stravování prostřednictvím jiných subjektů (např. vydáním papírových stravenek), poskytování peněžitého příspěvku na stravování – stravenkový paušál. V textu se budeme blíže věnovat peněžnímu příspěvku na stravování neboli stravenkovému paušálu,...
Výhledové zvýšení obratu DPH
28Bředvorakova
Výhledové zvýšení obratu DPH
Vláda v 11/2021 schválila návrh Ministerstva financí k podání žádosti Evropské unii o zvýšení limitu obratu pro osvobození od DPH. V případě schválení této žádosti bude možné navýšit limit pro plátcovství DPH ze současného 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.  V současné době je limit pro povinné plátcovství DPH, tedy ročního obratu ve výši...
Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022
27Bředvorakova
Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022
V souvislosti s mimořádnou událostí – ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022, vydal ministr financí „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události“, zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022. Ministr financí se v souvislosti s mimořádnou událostí rozhodl využít své pravomoci podle...
Termíny podání daňového přiznání za rok 2021
Termíny podání daňového přiznání za rok 2021
Přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2021 musí být podáno nejpozději v:   pátek 1. 4. 2022 – tato základní lhůta podle § 136 odst. 1 daňového řádu se použije, pokud daňové přiznání podává sám poplatník nebo jeho daňový poradce na základě plné moci bez ohledu na to, zda v papírové či elektronické podobě;...
Zvýšení daňového zvýhodnění na děti
30Čvcdvorakova
Zvýšení daňového zvýhodnění na děti
Od 1. července se zvýší daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Toto zvýšení slevy na dani se týká rodiče, který vyživuje 2 a více dětí do 18 let nebo studující do 26 let. na prvé dítě zůstane beze změny částka 15.204 Kč, na druhé dítě se zvýší z 19.404 Kč (1.617 Kč měsíčně) na 22.320 Kč (1.860 Kč...
bt_bb_section_top_section_coverage_image