Cestovní náhrady od 20.8.2022

Cestovní náhrady – změna sazeb stravného od 20.8.2022

Sazby tuzemského stravného pro letošní rok upravuje vyhláška 511/2021 Sb.

Od 1.1. do 19.8.2022 jsou pro podnikatelskou sféru stanoveny takto:

  • 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Od 20.8.2022 jsou v důsledku novelizace prováděcí vyhlášky vyhláškou č. 237/2022 Sb. stanoveny takto:

  • 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Např. při pracovní cestě trvající déle než 18 hodin náleží zaměstnanci ještě za 19.8.2022 stravné nejméně 237 Kč. Na druhou stranu až do částky 283 Kč nepodléhá stravné zdanění ani odvodu pojistného. Od 20.8.2022 však již náleží stravné nejméně 284 Kč a až do částky 340 Kč nepodléhá stravné zdanění ani odvodu pojistného.

Limit 118 Kč pro pracovní cestu v trvání 5 až 12 hod zvýšený na 142 Kč má vliv na osvobození stravovacího paušálu. Osvobozen je totiž jen do 70 % uvedených limitů. Pokud by zaměstnavatel poskytoval stravovací paušál třeba 100 Kč, tak „nadlimitní“ je do 19.8.2022 částka nad 82,60 Kč – tzn. 17,40 Kč nad tento limit do poskytovaného stravovacího paušálu je zdanitelným příjmem zaměstnance a také se zahrnuje vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Od 20.8.2022 je stravovací paušál osvobozen do částky 99,40 Kč za jednu směnu a ze stravovacího paušálu 100 Kč se tak přidaňuje jen 60 hal.

Účetní služby

Přejít nahoru