Co je Daňová informační schránka DIS+ a proč je dobré ji používat?

DIS+ neboli daňová informační schránka. Jedná se o online službu Finanční správy, kterou naleznete na portálu Moje daně.

Na rozdíl od datové schránky má DIS+ výhodu v tom, že v ní naleznete přehled osobních daňových účtů společnosti (DPH, DPPO, DPFO, daň z nemovitých věcí a další). Tímto užitečným nástrojem, tak budete moci rychleji identifikovat případné daňové nedoplatky, a tak předcházet vzniku pokut nebo úroku z prodlení. DIS+ zároveň umožňuje podávat daňová přiznání, kontrolovat lhůty či nastavovat upozornění v osobním daňovém kalendáři.

Mezi hlavní přínosy DIS+ patří:

  • nahlížení do elektronických spisů,
  • zjištění stavu daňových účtů – přeplatky, nedoplatky,
  • udělení přístupu další osobě,
  • možnost vyplnění a odeslání daňových přiznání,
  • zobrazení osobního kalendáře,
  • zobrazení písemností.

Do DIS+ má přístup fyzická osoba, která se identifikujete buď prostřednictvím zaručené identity občana, nebo prostřednictvím datové schránky  – fyzické nebo právnické osoby.

Jakmile máte aktivovanou DIS+, můžete udělit přístup další osobě. Toto se Vám může hodit v případě, že spolupracujete s účetní a daňovým poradcem. Udělené oprávnění k přístupu DIS+ můžete kdykoliv změnit, omezit nebo zrušit.

Potřebujete pomoci s aktivací DIS+? Ozvěte se nám. Rádi Vám pomůžeme. Kontakt

Přejít nahoru