Daňové novinky 2023

Daňové novinky pro rok 2023

Přehled nejdůležitějších daňových novinek letošního roku:

1. DPH

Zvýšení obratu k DPH – od 1.1.2023 se zvýšil limit pro registraci k DPH z 1 mil na 2 mil Kč.

Změny ve lhůtách pro kontrolní hlášení – prodlužuje se lhůta pro reakci na výzvu kontrolního hlášení pro držitelé datových schránek na 17 dní. Osoby, které datové schránky nemají, zůstává lhůta 5 pracovních dní. Pokud dojde k doručení výzvy KH fikcí doručení, tj. 10. den od dodání zprávy do datové schránky, stále bude plátce DPH zbývat na reakci 7 kalendářních dnů.

2. OSVČ

Minimální zálohy – v roce 2023 se pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zvyšují minimální zálohy na sociální pojištění z dosavadních 2 841 Kč na 2 944 Kč. Výše minimální zálohy na zdravotním pojištění pro OSVČ vzroste v roce 2023 z 2 627 Kč na 2 722 Kč.

Datové schránky – od 1.1.2023 dojde k automatickému zřízení datových schránek pro OSVČ, nadace, spolky nebo sdružení. Zavedení bude dle Ministerstva vnitra ČR bude probíhat ve třech vlnách od ledna do března 2023.

3. Zaměstnanci

Minimální mzda – zvýšení minimální mzdy na 17 300 Kč (v roce 2022 činila minimální mzda 16 200 Kč).

Zvýšení limitu pro DPČ – rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění se zvýšil na částku 4 000 Kč, z původních 3 500 Kč. Při dosažení příjmu z odměny alespoň ve výši 4 000 Kč (včetně) jsou již povinné zákonné odvody.

Pravidla pro zdaňování odměn DPČ:

DPČ odměna do 3 999 Kč odměna 4 000 Kč odměna nad 4 000 Kč
Sociální pojištění NE ANO ANO
Zdravotní pojištění NE ANO ANO
4. Cestovní náhrady

Sazby tuzemských cestovních náhrad pro rok 2023 byly vyhlášeny pod č. 467/2022 Sb. Např. sazba základní náhrady za použití osobního automobilu byla zvýšena na 5,20 Kč/km jízdy.

Výše sazeb tuzemského stravného od 1.1.2023 činí:

  • 5 až 12 hod…129 až 153* Kč
  • 12 až 18 hod…196 až 236 Kč
  • nad 18 hod…307 až 367 Kč
  • maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně, od 1.1.2023 činí 107,10 Kč.

Ceny pohonných hmot pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty od 1.1.2023 činí:

  • 41,20 Kč/l za benzin 95
  • 45,20 Kč/l za benzin 98
  • 44,10 Kč/l za naftu
  • 6 Kč/kwh elektřina

Potřebujete s něčím pomoci? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

Účetní služby

Přejít nahoru