Dobrovolná registrace k DPH – jak se stát plátcem DPH?

Plátcem DPH se stanete, pokud překročíte obrat za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč. V současné době Ministerstvo financí připravilo návrh pro zvýšení limitu ročního obratu pro registraci k DPH na 2 000 000 Kč s účinností od 1.1.2023.

Na základě vlastního rozhodnutí se můžete stát dobrovolným plátcem DPH, a to i v případě, že obratem nedosahujete limitu pro povinnou registraci k DPH.

V jakém případě se Vám dobrovolná registrace vyplatí?

 • Nakupujete zboží, které podléhají základní sazbě DPH (21 %), zatímco výstupy podléhají první (15 %) nebo druhé snížené (10 %) sazbě DPH – příkladem mohou být stavební firmy nebo práce v zemědělství).
 • Převážná část Vašich odběratelů jsou plátci DPH.
 • Obchodní partneři vyžadují Vaše plátcovství k DPH.
 • Pořizujete zboží v tuzemsku a dodáváte ho osobám registrovaným k DPH v jiných členských zemích EU nebo zboží vyvážíte do třetí země.
 • Budete mít vysoké pořizovací náklady na koupi firemního majetku.

Pokud se rozhodnete stát se dobrovolným plátcem DPH je adekvátní mít dobře zpracované podklady k žádosti, tak aby celá registrace proběhla co nejrychleji. Registrovat se můžete online na webových stránkách finanční správy. Doporučujeme finančnímu úřadu kromě samotné přihlášky k DPH poskytnou např.:

 • podnikatelský a ekonomický plán firmy,
 • výpis z bankovního účtu,
 • obchodní smlouvy,
 • sídlo podnikání,
 • počet zaměstnanců,
 • a další.

Jako registrovaný plátce k DPH poté nesmíte zapomenout, že finančnímu úřadu musíte vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období podat přiznání k DPH a kontrolnímu hlášení.

Pokud nad dobrovolnou registrací k DPH uvažujete a chcete se vyhnout komunikaci s finančním úřadem, obraťte se nás. Rádi Vám žádost vyřídíme. Nejrychleji vyřízenou žádost jsme měli do 4 dní.

Osobní a profesionální přístup.

Přejít nahoru