Termíny podání daňového přiznání za rok 2021

4. 2. 2022

Přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2021 musí být podáno nejpozději v:

 

  • pátek 1. 4. 2022 – tato základní lhůta podle § 136 odst. 1 daňového řádu se použije, pokud daňové přiznání podává sám poplatník nebo jeho daňový poradce na základě plné moci bez ohledu na to, zda v papírové či elektronické podobě;

 

  • pondělí 2. 5. 2022 – tuto lhůtu lze využít, pokud daňové přiznání podává sám poplatník, a to v elektronické podobě, a přiznání je podáno po 1. 4. 2022 (jedná se o lhůtu, která má poplatníky motivovat k podání daňového přiznání v elektronické podobě);

 

  • pátek 1. 7. 2022 – tato lhůta platí pro daňová přiznání podaná daňovým poradcem na základě plné moci nebo má-li poplatník povinný audit.