Stravenkový paušál – zaměstnanecký benefit

Jak na stravenkový paušál jako atraktivní zaměstnanecký benefit?

Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům poskytnout stravování ve třech formách:

  1. stravování ve vlastním stravovacím zařízení,
  2. poskytnutí nepeněžního příspěvku neboli stravování prostřednictvím jiných subjektů (např. vydáním papírových stravenek),
  3. poskytování peněžitého příspěvku na stravování – stravenkový paušál.

V textu se budeme blíže věnovat peněžnímu příspěvku na stravování neboli stravenkovému paušálu, který je od 1.1.2021 velmi rozšířeným zaměstnaneckým benefitem.

Pro rok 2022 bylo stravné na služební cestě stanoveno na částku 118 Kč na den (vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 511/2021 Sb.). Tím vzrostla hodnota daňové stravenky na 150 Kč.

Pokud má být pro zaměstnavatele stravenkový paušál daňově uznatelný náklad a pro zaměstnance osvobozený od daně z příjmu je nutné splnit následující podmínky:

  • přítomnost zaměstnance na pracovišti aspoň 3 hodiny
  • maximálně do výše 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (maximální daňově uznatelný náklad: 0,70*118 = 82,60 Kč)
  • maximální 55 % hodnoty ceny jednoho jídla za jednu směnu (hodnota stravenky: 82,6/0,55 = 150 Kč)
  • pokud zaměstnanec odpracuje více než 11 hodin má nárok na dvě stravenky
  • stravenku nelze poskytnout za dny, kdy zaměstnanci vznikl nárok na stravné na služební cestě.

Pokud jako zaměstnavatel poskytnete stravenkový paušál ve výši 150 Kč, maximální osvobozená částka u zaměstnance je 70 % ze 118 Kč, tj. 82,60 Kč. Peněžitý příspěvek na stravování ve výši 82,60 Kč za odpracovanou směnu je maximální možná částka, která je osvobozeným příjmem zaměstnance. Pro zaměstnavatele se jedná o plně uznatelný daňový náklad.

Příklad:

Zaměstnavatel poskytnul zaměstnanci za měsíc březen 2022 stravenkový paušálu ve výši 82,60 Kč za odpracovanou směnu. Zaměstnanec odpracoval 17 směn.
Stravenkový paušál za březen 2022: 82,60 Kč × 17 směn = 1 404 Kč. Příspěvek ve výši 1 404 Kč nepodléhá odvodům na pojistném sociálním a zdravotním pojištění.

Účetnictví Brno

Přejít nahoru