Mzdy a personalistika

Měsíční zpracování mezd v dohodnutém termínu

Respektujeme požadavky týkající se termínů zpracování mezd. Vaše spokojenost je pro nás důležitá.

Přihlášení a odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a ČSSZ

Zároveň vyřešíme i přihlášky a evidenční listy zaměstnavatele.

Vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění, potvrzení pro ÚP

Po uzavření roku automaticky ELDP vystavujeme a odesíláme na ČSSZ.

Zasílání měsíčních přehledů o výši pojistného pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ

Tyto přehledy děláme vždy zároveň se zpracováním mezd.

Registrace firmy ke zdravotním pojišťovnám, ČSSZ, zálohové a srážkové dani

Registrace, stejně jako administrativu a komunikaci s ní spojenou, provádíme obratem.

Vyhotovení ročního vyúčtování daně za závislé činnosti a srážkové daně

Máte zaměstnance na DPP, HPP? Vyplatili jste si podíl na zisku? Vyhotovíme vám roční vyúčtování. Zároveň v zákonné lhůtě vystavujeme potvrzení o zdanitelných příjmech.

Zaslání příkazu k úhradě mezd a odvodů, výplatní lístky

Díky tomu máte všechny platby na jednom místě. Výplatní lístky můžeme odesílat přímo do e-mailových schránek vašich zaměstnanců.

Přihlášení firmy k zákonnému pojištění zaměstnavatele

Informujeme Vás o všech hlášeních a povinnostech, které se Vás týkají.

Zastupování při kontrolách zdravotních pojišťoven, ČSSZ, FÚ

Nikam nemusíte chodit. Všechny podklady připravíme a s úřady budeme komunikovat ve Vašem zastoupení.

Přejít nahoru